Home Waarde in verhuurde staat

Waarde in verhuurde staat

Stel u bezit een verhuurde woning die u wenst te financieren. Dan zal de hypotheekverstrekker maximaal % van de waarde van de woning willen financieren. De waarde waar de hypotheekverstrekker mee zal gaan rekenen is de waarde in verhuurde staat.

Wat is ‘waarde in verhuurde staat’
Van het moment dat de woning is verhuurd, dan is de huurovereenkomst niet eenvoudig te beëindigen. Op het moment dat u niet meer uw verplichtingen aan de hypotheekverstrekker kunt voldoen, dan zal deze tot verkoop overgaan.

Het huurcontract kan echter niet zomaar worden beëindigd en hierdoor wordt de hypotheekverstrekker gedwongen om de woning te verkopen aan een volgende belegger. Daardoor valt de waarde lager uit.

Wie berekent de waarde in verhuurde staat?
De waarde in verhuurde staat wordt bepaald door de taxateur. In de meeste gevallen komt de waarde op de volgende manier tot stand.

De taxateur gaat onderzoeken hoeveel rendement een volgende belegger op dit pand zal willen maken. In ons voorbeeld gaan we uit van een fictief rendement van 5%. Dit noemen we de NAR (Netto aanvangsrendement).

De taxateur zal ook bepalen of de woning binnen de sociale huur of in de vrije sector valt. Indien de taxateur op minder dan 145 punten uit komt, dan valt de woning niet in de vrije sector. Indien de taxateur 136 punten toekent, dan zal de maximale huur van deze woning wettelijk gezien € 676 per maand bedragen. Zelfs indien de huidige huur € 900 per maand bedraagt dan zal de taxateur toch van een huuropbrengst van € 676 per maand uitgaan. De reden hiervoor is dat de huurder via de huurcommissie een lagere huur kan afdwingen. Omdat dit invloed heeft op het rendement die de volgende belegger kan maken gaat de hypotheekverstrekker uit van deze waarde.

De taxateur berekent tevens de exploitatiekosten (VVE bijdrage, onroerende zaakbelasting, waterschapsbelasting, rioolheffing, beheerskosten). In ons voorbeeld stelt de taxateur dit vast op € 1.700 per jaar.

De waarde in verhuurde staat komt dan op de volgende manier tot stand:

Huur: € 8.112 bruto jaarhuur (12 x € 676 )
Exploitatiekosten: € 1.700

Netto Jaarhuur : € 6.412 (€ 8.112 – € 1.700)
Waarde op basis van NAR: € 128.240 (€ 6.100 / 5% NAR)
Aanschafkosten: € 3.800 (notaris + overdrachtsbelasting)

Waarde in verhuurde staat: € 124.440 (€ 128.240 – € 3.800)

U kunt door een medewerker van Assets.nl gratis een schatting van de waarde in verhuurde staat aanvragen. U kunt deze hier aanvragen